Jak pracujemy

Proponowane przez nas formy pracy terapeutycznej opierają się na podejściu humanistyczno-egzystencjalnym. Istotą terapii Gestalt jest poszerzanie świadomości uczuć, emocji, potrzeb, mechanizmów działania a także tego, co dzieje się w naszym ciele. Świadomość, tego co robię, czego nie robię, stanowi pierwszy krok, by dokonać zmiany w życiu. Świadomość siebie, swoich ograniczeń i mocnych stron daje możliwość dokonywania wyborów zgodnych z własnymi potrzebami. Często powstają w wyniku doświadczeń – „niedomkniętych figur”, które są wynikiem niedokończonych sytuacji, niedopowiedzia- nych zdań i przytrzymują naszą energię. Tym samym nie pozwalają doświadczać pełni życia. Psychoterapeuta Gestalt tworzy przestrzeń i towarzyszy w domykaniu trudnych spraw w atmosferze dyskrecji i szacunku.

Terapia Gestalt akcentuje TU i TERAZ. W procesie terapeutycznym charakterystyczna jest relacja JA -Ty, czyli spotkanie człowieka z człowiekiem a podstawową metodą pracy jest „egzystencjalny dialog”. Terapeuta Gestalt nie udziela rad, ale pomaga klientowi w poszukiwaniu własnego sposobu bycia w świecie.

Terminy spotkań z terapeutą są ustalane indywidualnie. Skontaktuj się z wybranym specjalistą.

„ Nasze najgłębsze wzruszenia, szacunek i miłość dla siebie, a także wiedza o nas samych ujawniają się w obecności osoby, która w pełni nas akceptuje.” 

Joseph Zinker.

Podziel się z innymi