Renata Mizerska

800_IMG_9634 copyCertyfikowany psychoterapeuta i superwizor, psycholog, nauczyciel mindfulness. Pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym: Gestalt oraz terapii skoncentrowanej na emocjach EFT, prowadzi też terapię opartą na uważności i programy mindful self-compassion.

Absolwentka Psychologii w SWPS w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania UW. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych IIPG,  i Mindful Self-Compassion Teachers Training.

„Wspieram osoby doświadczające trudności i kryzysu w życiu osobistym i zawodowym. Pracuję również z osobami chorymi somatycznie i ich bliskimi. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię opartą na uważności MBCT, klasyczne treningi MBSR (ponad 170 procesów szkoleniowych), treningi mindfulness i warsztaty pracy z ciałem. Pracuję pod stałą superwizją.

Interesuję się tematyką uważności (mindfulness) zarówno w obszarze badań, jak i stosowania w psychoterapii oraz w programach prozdrowotnych. Prowadzę wykłady, prezentacje i warsztaty dla lekarzy, profesjonalistów w obszarze pomagania, nauczycieli i managerów. Innym ważnym obszarem moich zainteresowań są możliwości wykorzystania badań naukowych w psychoterapii w praktyce klinicznej oraz stosowanie podejścia interdyscyplinarnego do rozwiązywania problemów m in. w obszarze zdrowia psychicznego.

Ciągle doskonalę swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach i warsztatach prowadzonych przez m.in.: Margehritę Spagnoulo Lobb, Lynne Jacobs, Garego Yontefa, Miriam Taylor, Jona Kabat-Zinna, Susan Kaiser-Greenland, Marka Williamsa i Trish Bartley. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia min.: interwencji kryzysowej, pracy z traumą i doświadczeniami traumatycznymi, psychopatologii z perspektywy psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, zastosowania mindfulness w pracy z osobmi z diagnozą choroby nowotworowej (MBCT-Cancer, Program Simontona).

Mam doświadczenie zawodowe, zarówno w obszarze psychologii, jak i w biznesie. Jest to dla mnie inspiracja by tworzyć i realizować nowe przedsięwzięcia, w tym projekt Uważni.pl i KARUNA. Pracuję również jako konsultant. Wiele lat współpracowałam z Krajowym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym im. K. Dąbrowskiego przy Ministerstwie Zdrowia oraz Studium Problemów Wieku Dojrzewania przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim.

Bardzo ważnym obszarem mojej działalności jest praca społeczna na rzecz integracji środowiska psychoterapeutów w Polsce i tworzenia przestrzeni do współdziałania przedstawicieli różnych podejść w psychoterapii oraz specjalistów z innych dziedzin, np. międzynarodowych konferencji i seminariów. Przez ponad 6 lat byłam członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego akcji społecznej „Re:Akcja w depresji”. Wspierałam inicjatywę European Associations of Mindfulness Based Approaches.

Od września 2020 kieruję pracami Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT) a od maja 2018 pełnię funkcję Prezes Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii (PRP) – organizacji reprezentującej wyłącznie interesy psychoterapeutów i reprezentującej najliczniejsze  środowisko tej grupy zawodowej w Polsce. Jetem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (PSIP). W latach 2014-2021 Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), obecnie jestem członkiem Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji. W latach 2019-2022 byłam członkiem Zespołu ds zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Swoje funkcje pełnię społecznie.

Jestem redaktorem merytorycznym książek z obszaru psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, w tym „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu(2016) oraz „Teraz-dla-potem. Psychoterapia Gestalt w ponowoczesnym społeczeństwie” M. Spagnoulo Lobb, „Nieobecność to pomost między nami. Psychoterapia Gestalt wobec doświadczeń depresyjnych” red. G. Francesetti (w przygotowaniu). Jestem inicjatorką i jednym ze współautorów opracowania Polskiej Rady Psychoterapii Psychoterapia. Vademecum(2018). Autorką ponad 17 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Jeśli chcesz się umówić na spotkanie – zadzwoń!
Mój nr telefonu 531 195 465

Przyjmuje tylko online.

 

Podziel się z innymi