Nasze Standardy

Terapia to spotkanie w atmosferze dyskrecji i szacunku, kiedy potrzebujesz:

  • wsparcia w trudnych sytuacjach, w kryzysie,
  • pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu relacji,
  • lepszego zrozumienia i radzenia sobie z emocjami.

Psychoterapeuta z zaangażowaniem i akceptacją chce poznawać i próbować zrozumieć Twój niepowtarzalny świat. Z autentyczną otwartością i akceptacją będzie towarzyszyć w tym czego doświadczasz w życiu.

W naszej pracy kierujemy się zasadami etyki.

  • Każde istnienie ludzkie jest dla nas równie cenne.
  • Szanujemy unikalność, indywidualność i godność jednostki.
  • Odnosimy się z szacunkiem do różnic rasowych, etnicznych, pochodzenia, płci, orientacji lub preferencji seksualnych, niepełnosprawności, wieku, religii, języka, statusu społecznego lub ekonomicznego oraz potrzeb duchowych.
  • Uznajemy prawo do niezależności i samostanowienia każdej osoby wchodzącej w relacje interpersonalną.
Podziel się z innymi